Saturday 25th January 2020,
Sinematografik

Bülent Uçar ” JAMES JOYCE – ULYSSES – ALINTILAR ”

Bülent Uçar ” JAMES JOYCE – ULYSSES – ALINTILAR ”

________

 

1 – ‘’Herkes bilmelidir ki, dedi, zamanın harabeleri ebediyetin kâşanelerini yaratır. Nedir bunun manası? Arzunun rüzgârları akdiken ağacını kavurur ama ardından dikenli bir çalıdan bir gül olarak çıkar  zamanın mahfilinde .  Dinleyin şimdi beni. Kadının rahminde sözcük tene tahvil olunur ancak Yaradan’ın tininde göçmüş olan tekmil tenler ölümsüz sözcük haline gelir. Yaratılışın sonrasıdır bu.’’//Ulysses – James Joyce sy 435. Çev. Nevzat Erkmen YKY //

 

 

2 –  ‘’Sir Simon’a ve onun oğlu genç Stephen’e duyduğu yakın dostluktan dolayı Sir Leopold da onlarla birlikte oturmuş, kendisine en saygılı bir şekilde gösterilen ikram ü izzet o pek uzun yolculuklarından sonraki yorgunluğunu atmasına yardımcı oluyordu. Yüreği merhametle dolu aşk onu diyar diyar dolaştırmıştı, şimdiyse yerinden kımıldamak istemiyordu.  //James Joyce –Ulysses, çev. Nevzat Erkmen sy. 436 YKY//‘’

 

 

3-       ‘’Yaşlı hemşireler bizi hayata doğru çekerler : Feryat ederiz, besleniriz, oynarız, kucaklaşırız, öpüşürüz, ayrılırız, zeval buluruz ve sonunda ölürüz: Naaşımızın önünde eğilirler. Hiçbir kimse höyüğünün mevkiini ve hangi muamelelerle tabi tutulacağını ve hatta Tophett’e mi veya Edenville’e mi havale edileceğini dahi bilmediğinden dolayı geriye dönüp baktığımızda hangi uzak diyarlarda kim olduğumuzu ne olduğumuzu nerden gelip ne zaman nereye gittiğimizi de hakeza bilemeyiz.  // ULYSSES – James Joyce  sy. 442, çev. Nevzat Erkmen YKY //

 

 

4 –       ‘’Genç Madden insanın karısını yitirmesinin feci bir şey olduğuna dair fikir ileri sürdü.  Genç Madden ‘in hakikati ifade ettiğini teyit etmektedir zira kadının ölümü onu fevkalade muazzep kılmıştır.  Allah hayırlara getire. Bunun üzerine hep bir ağızdan bağrışarak, Hazreti Meryem adına, kadın yaşamalı ve bebeği ölmelidir dediler… Madden herkese bütün hikâyeyi  naklederek kadının nasıl ölmüş olduğunu ve mukaddes dinimiz namın,  hacılar ve hocalar yüzü suyu hürmetine ve de Arbraccanlı  Aziz Ultan’a yeminler vererek kadirşinas kocasının karısının naşı başından ayrılmadığını anlatınca oradakilerin cümlesi  fevkalâde üzüntüye gark oldular.’’ // JAMES JOYCE – ULYSSES çev. Nevzat Erkmen

 

 

Kişisel Ek anlatı:

 

James Augustine Aloysuis Joyce, 1904 Haziranı 16. Gün

             ‘’Genç Madden insanın karısını yitirmesinin feci bir şey olduğuna dair fikir ileri sürdü.  Genç Madden ‘in hakikati ifade ettiğini teyit etmektedir zira kadının ölümü onu fevkalade muazzep kılmıştır.  Allah hayırlara getire. Bunun üzerine hep bir ağızdan bağrışarak, Hazreti Meryem adına, kadın yaşamalı ve bebeği ölmelidir dediler… Madden herkese bütün hikâyeyi  naklederek kadının nasıl ölmüş olduğunu ve mukaddes dinimiz namın,  hacılar ve hocalar yüzü suyu hürmetine ve de Arbraccanlı  Aziz Ultan’a yeminler vererek kadirşinas kocasının karısının naşı başından ayrılmadığını anlatınca oradakilerin cümlesi  fevkalâde üzüntüye gark oldular.’’ // JAMES JOYCE – ULYSSES çev. Nevzat Erkmen // ‘’

 

Ulysses, içine düştüğü melankoliye sarılmış bu kaotik arayış serüveninde, kayıp yurdunu aramanın karanlık belirsizliğinde gezinir savrulurken, sığınağı, yol göstericisi ya da hiç değilse yolculuğun devamı için dinlenerek gücünü yenileyebileceği ”liman” bir kadın olacaktır. Yalnız bu kadın, öyle herhangi bir ‘’kadın’’ değil, ruhunda ve biçiminde ilahi bir güzellikle kutsanmışlık – adanmışlık taşıyan, erkeğin kayıp yurdunu (özünü) bulması için yolu aralayabilecek, feragat etme yeteneklisi bir kadın olacak. Bu kadın, onun ( kayıp erkeğin ) ‘’öz’’ karısı olacaktır.

 

Eğer bilincin kodlarının deşifrasyonu için bir günün sınırsız betimlemesine girişilseydi, bu gün, hangi gün olurdu? İnsan, hangi günün bilinç akışı deneyimini sayıp dökerek kendi kodlarına dokunmaya yakınlaşabilir? Hayatının en mutlu gününün bilinç akışı dökümüyle mi yoksa cehennemi andıran mutsuz bir günün bilinç akışının dökümüyle mi?

 

Bu soruya verilecek yanıt ne olur bilemem ancak Joyce hayatının en mutlu günlerinden birinin, belki de en mutlu gününün bilinç dökümünü yapıyor ve bilincin kodlarını, onun öz yurdunu, o günün içinde arıyor.

Haziranın 16. Gününde, herhangi bir Haziran’ın 16. gününde değil, karısı Nora Barhacle ile ilk kez randevulaştığı ve ona aşık olduğunu anladığı 1904 yılının 16 Haziran’ında…

 

Bülent Uçar

BENZER YAZILAR

Yazar Hakkında

Herbalife Ürünleri