Friday 19th July 2019,
Sinematografik

Bülent Uçar ” BİR DEİZM, ARKE, VAR OLUŞ ve TÜMÖR FENOMENOLOJİSİ ”

Bülent Uçar ” BİR DEİZM, ARKE, VAR OLUŞ ve TÜMÖR FENOMENOLOJİSİ ”

___________

 

Başlangıç

 

Deizm, ilgili ve gerekli literatürde, haklı ve doğru olarak şu şekilde tanımlanır: Tanrı, mutlaktır, vardır, her şeyi yaratandır ve yarattıktan sonra, yaratılanların kendi aralarındaki, kendi içlerindeki ilişki, iletişim ve dinamiklere dair hukuku, matematik ve kural silsilesini belirleyerek, her şeyi başlatarak kenara çekilmiş.

Kutsal kitaplar, peygamberler, dinler yok. Tanrı var, Evren var. Var oluş ve İnsan var ama bu varlık alanları, ne birbirlerini etkiliyor ne de belirliyorlar.

2

Felsefenin Antik Yunan’da, belirdiği, düşünsel serüvenin ilk kısımlarında işe koyulan düşünürlere, Doğa Filozofları, ilgi alanlarına Doğa Felsefesi denmiş. İlk soruları da arke    (evreni oluşturan ilk madde, ilk neden, henüz hiçbir şey yokken, her şeyi kendinden var eden, bir gün her şey yok olsa bile kendisi var olmaya devam edecek olan şey) nedir?

Bu soruya, Thales, SU – Herakleitos ATEŞ, Empedokles TOPRAK, SU HAVA ve ATEŞ diyerek, Anaximandros PSKYHE(Hava – Soluk)  Anaxagoras NOUS diyerek cevap vermiş. Ben de bu adamlardan yaklaşık 2500 sene sonra, bugün, arke tümördür. Kanserdir, demek istiyorum.

Tükenmeyen, hep yinelenebilen, asla yok olmayan kaynak, ilk madde, ilk neden… Sonsuz boşlukta, karanlık ya da krem renk bir sınırsız hiçlikte beliren, neden belirdiği bilinmeyen, her yere, her yana kontrolsüzce sıçrayarak çoğalabilen, durdurulamayan bir çeşit lanet, tümör, yok olmaması en garanti, sıçrayıp çoğalma konusunda en güvenilir kara madde, karşıt varlık, o. Tümör arkedir. Her şey, ondan hasıl oldu. O, nedensizce var oldu. Her şeyi başlattı. Hiç durmadı. Bütün bu çokluk, onun sayesinde.

Ara Bölge

Evrenin13.8 milyar yıl önce oluştuğu, bu oluşumun da madde ve karşıt madde çarpışması – Big Bang – sonucu gerçekleştiği söylenir. Ancak, teoride bulunan ve İsviçre’nin Cern kentinde yapılan deneyle tamamlanmaya çalışılan eksik Karşıt Madde’yle ilgili. Big Bang sonrası oluşan evrenin izlenebilen her bölgesinde, bütün kısımlarda, var oluşa neden olan Big Bang aktörlerinden Madde’yi – her yerde -görebilirken, Karşıt Madde’yi, neden hiçbir yerde göremiyoruz? Bu karşıt madde, arke ya da Cern’deki deney sürecinde günümüz deyişiyle İlahi Parçacık ne ola ki?

1. Cevap denemesi: Karşıt madde, bir madde olmayan şey olarak, kendini duyulara sunamıyor olabilir. İkincisi: Bu şey, her ne ise Tanrı Dokunuşu ya da Tanrı’nın İşe Karışan Parmağı olabilir. Ve dolayısı ile tüm fiziksel koşullar uygun olsa bile gerçekleşmeyen tüm şeyler, işe Tanrı’nın sihirli parmağı dokunmadığı, karışmadığı için, tüm fiziksel, nesnel, bilimsel koşullar gerçekleşmeyi zorunlu kılsa bile vuku bulması gereken hiçbir şey kendini var edemeyebilir

 

Son Kısım

İlahi Parçacık, Arke ya da Karşıt Madde Tümör… Ve onun nedensiz var oluşunun ardında belki en kıyak, en saygın güç olan Rab var. O, Tanrı’nın OL demesiyle var oldu. Ve bu deyişin aksi olanaklı olmadığı için bir türlü de yok olmuyor. Tanrı, onu yarattı, kenara çekildi. O da kendi varlığıyla yaratılması gereken, varlık ve var oluşa geçmesi mümkün ve zorunlu her şeyi kendisinden var etti. Tanrı, onu ortaya saldı. İş kontrolden çıktı. Tanrı da kendi kurduğu hukuku reddetmemek, bu hukuku yıkmamak, hep saygın kılmak için ona karışmıyor. O, kendi halinde var oluyor. Durmayacak, şifa yok, peygamberler ya da kutsal metinler, hiçbir şey ona dokunamaz. Çünkü tümör var. Onlar yok. Tanrı var. Tümör var. İnsan var. Ölüm var. Diğer şeyler belirsiz ve varlıkları belki kuşkulu…

Bülent Uçar

 

 

BENZER YAZILAR

Yazar Hakkında

Herbalife Ürünleri